Project Planning

RIGD-LOXIA maakt een planning van de integrale gegevensuitwisseling van projecten van ProRail. Expertise vanuit verschillende ProRail afdelingen wordt hiervoor bijeengebracht.

Aanmelden ProRail project

Zodra u als projectmanager een project start  initieert u de gegevensleveringen van uw project door deze aan te melden via plancoordinatie@rigd-loxia.nl

De vastgelegde gegevensuitwisselingsplanning (PLANDIX) wordt dan voor uw project gemaakt en is voor de verschillende gebruikers (ingenieursbureaus, ProRail afdelingen, derden)
de set aan afspraken om producten op gespecificeerde momenten uit te wisselen.

Als zich tijdens de uitvoering van het project wijzigingen voordoen die gevolgen kunnen hebben voor de gegevensuitwisselingsplanning, neemt u dan direct contact met ons op.

Bij niet-tijdige levering van gegevens escaleren wij naar het zogenaamde Indienststellingoverleg, waar de uiteenlopende gebruikers van infra-informatie zijn vertegenwoordigd en iedere deelnemer mandaat heeft om bij te sturen.

Gegevensuitwisseling van ProRail projecten 

Op basis van de aanmelding levert de plancoördinator u een gegevensuitwisselingsplanning of een advies met alternatieve mogelijkheden. 

Rekening houdend met de geldende procedures wordt per project de impact bepaald en een gegevensuitwisselingsplan op maat gemaakt. Maatwerk wordt afgestemd in de zogenaamde Expertise Groep met experts vanuit verschillende ProRail-afdelingen.

Afnemers gegevensuitwisselingsplanning

Projectmanagers, rail system engineers, ingenieursbureaus, infra beschikbaarheidsplanners en alle afnemers van periodieke infragegevensleveringen willen op de hoogte zijn van de status van de gegevens van een project.

Planning bekijken

Meekijken in het plannings- en vastleggingssysteem PLANDIX, en zo op de hoogte blijven van de status van de gegevens van een project? Dat is mogelijk! Met uw Prorail account kunt u hieronder direct inloggen. Nog geen Prorail account? Kijk hier voor meer informatie!

 

Direct inloggen in Project Planning