Customer Services en Advies

Customer Services is het loket voor al uw vragen over infragegevens en voor het aanmelden van projecten.

Customer Services houdt zich bezig met het traject tot uitvoering, van advies tot opdracht via probleemanalyse, variantenstudie naar uitwerkingen van de voorkeursoplossing.

Advies

Om de onderlinge consistentie van de gegevens te bewaken levert RIGD-LOXIA u een breed scala aan diensten en advies. Onze kennis en expertise ligt op het gebied van software engineering, beheersingssystemen, gegevensuitwisseling- en configuratie.

Expertise

Onze expertise ligt op het gebied van software engineering, beheersingssystemen, gegevensbeheer-en uitwisseling- en het ontsluiten ervan ten behoeve van gebruik.

  • Advieswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord op het gebied van Post21, BVS, Infra-Atlas, ontwerp en implementatiemethoden,
    data –stromen, -ontwikkeling, en –beheer, zodanig dat de hele infra gegevensketen wordt bekeken;
  • Projectmanagement voor het realiseren van een project binnen de infragegevensketen;
  • Softwareontwikkeling voor het maken van tools voor engineering van beveiliging- en beheersing systemen en voor het beheren en toegankelijk maken van documentatie en informatie.

Offerteaanvraag product of dienst

Heeft u een vraag voor afname van een RIGD-LOXIA product of dienst, dan kunt u een mail sturen aan info@rigd-loxia.nl. U ontvangt een advies en een offerte voorstel op maat! 

Als u op reguliere basis infragegevens wilt ontvangen, dan sluiten we een zogenaamd Service Level Agreement (SLA) af. 

Configuratievraag

Voor configureren en uitwisselen van seinwezendocumentatie (SWOD) kunt u mailen naar loket@rigd-loxia.nl.