Landelijke Infragegevens

Landelijke Infragegevens (Infra Atlas) zijn bestanden met gegevens van het spoorwegnet gericht op toepassing voor de treindienst. Hierin is een schematische weergave van de infrastructuur te zien zoals deze buiten aanwezig is, zowel op macroniveau als op microniveau (OBE blad weergave).

Informatie Infra-Atlas

Infra-Atlas bevat gegevens op zowel micro- als macroniveau, met alle daaraan verbonden rail- verkeerstechnische-, bedienings- en beveiligingsobjecten in een vooraf opgegeven tijdsgeldigheid. Voorbeelden zijn spoortakken, wissels en stootjukken, seinen, spoor- secties, lassen, snelheidsborden, maximum snelheid, aslast, spitsspanning, electrificatie, dienstregelpunten en procesleidinggebieden.

De informatie is onder andere afkomstig van OBE bladen (Overzicht Baan en Emplacement) en OS bladen (Overzicht Seinbeelden) bladen en door het inlezen van routefiles.

Elke wijziging die buiten aan het hoofdspoor plaatsvindt, gebeurt ook in Infra-Atlas. Daardoor is Infra-Atlas snel up to date met buiten. 

Afnemers Infra-Atlas

Infra-Atlas wordt gebruikt voor het maken van planningen voor treinen en routes van de treinenloop (DONNA). Infra-atlas wordt ook gebruikt door degene die de infra-onttrekkingen plannen of voor de inspectie door aannemers. Voor de bijlagen van de “Netverklaring” wordt ook informatie uit Infra-Atlas geleverd.

Bekijken Infra-Atlas

De belangrijkste gegevens van Infra-Atlas zijn toegankelijk voor ProRail medewerkers en voor geautoriseerde externen. De gegevens van Infra-atlas staan in de webapplicatie Railmaps.

Een account kunt u hier aanvragen.
 

Direct inloggen in Landelijke Infragegevens