OVER RIGD-LOXIA

Onder de noemer RIGD-LOXIA opereren ProRail en LOXIA samen op het gebied van ontwikkeling van ontwerphulpmiddelen voor Ingenieursbureaus en de realisatie van beheersingssystemen op de Verkeersleidingposten van ProRail. Daarnaast spelen beheer en uitwisseling van informatie een belangrijke rol. Coördinatie op het ontstaan van informatie in projecten en die vervolgens beschikbaar stellen aan gebruikers is één van de taken die RIGD-LOXIA uitvoert.

Onze ambitie is dat informatie op tijd en van de juiste kwaliteit voor klanten en gebruikers beschikbaar is. De informatie op tekening moet overeenkomen met de situatie buiten.

Wij doen dit door:

  • Het voeren van regie over de informatie in de keten van ontwerp, realisatie, beheer en sloop;
  • Deze gegevens aan alle belanghebbenden ter beschikking te stellen;
  • Het beschikbaar stellen van ontwerptools die standaardisatie afdwingen waardoor informatie hergebruikt kan worden in de informatieketen en ook over technische domeinen heen controles op consistentie mogelijk maken;
  • Het stimuleren van samenwerking in de eerder genoemde informatieketen.

Onze RIGD-LOXIA brochure vindt u hier.

Animatie over RIGD-LOXIA en de keten
(Niets te zien? Klik hier voor instellingentips of hier voor openen in apart venster)