Bij RIGD-LOXIA is BVS verantwoordelijk voor de Infradatabeschrijving.

BVS-bedienvoorschriften

De railinfrastructuur voor het treinverkeer in Nederland wordt voortdurend aangepast en uitgebreid. Voor een overzicht van de situatie is het essentieel dat er informatie beschikbaar is van heel Nederland tot op detailniveau. Daarvoor zijn regels en voorschriften van kracht die globaal de werking van de beveiligingssystemen beschrijven. Deze bedieningsregels zijn opgenomen in een bedieningsvoorschrift (BVS). De situatie op lokaal niveau wordt hierin beschreven. Hierin worden in duidelijke taal de verschillende systemen beschreven, aangevuld met tekeningen. Aan de hand van deze bedieningsvoorschriften (BVS) zijn de gebruikers, waaronder de treindienstleiders, in staat het treinverkeer te regelen en in veilige (spoor)banen te leiden. Alle elementen die te bedienen zijn, worden beschreven in het BVS.